نگاهی به زندگی موریانه ها - سم دافع قوی موریانه

موریانه ها با داشتن کلونی های عظیم و جمعیت میلیونی شان از آفاتی هستند که خسارات مالی سنگینی به ساختارها وارد می کنند. برای پیشگیری از تهاجم موریانه ها یا دفع موریانه های موجود در خانه، بهترین روش استفاده از سم موریانه قوی میهن سم می باشد. تهیه این سم فقط از طریق فروشگاه اینترنتی انواع آفت کش های خارجی میهن سم به آدرس www.mihansam.com یا تماس با شماره های 04432251817 - 09145562020 امکان پذیر است.