دلیل گرانی‌ اخیر ماکارونی در بازار چیست؟

کمبود عرضه ماکارونی درپی کاهش سهمیه آرد، موجب افزایش حدود ۲ برابری قیمت این محصول شده. حضور دلالان نیز به افزایش قیمت بی‌رویه ماکارونی در بازار دامن زده است.