آموزش ورد - بخش اول - آشنایی با ورد

بازکردن ‏word
بررسی پنجره ورد
کار با منوی آفیس
انتخاب دستورها با صفحه کلید
انتخاب دستورها با موس
کار با نوار ابزار کوچک
کار با منوهای میان‌بر
جعبه محاوره ای
کار با دستور ها
وارد کردن متن
جابجایی در سند
استفاده از راهنمای برنامه