دنیای بدون برق رو میتونی تصور کنی؟!!

یه روز معمولی رو تصور کنین ، وقتی صبح از خواب پا میشین ، دیگه برقی وجود نداره مثل همیشه ، واقعا دنیای بدون برق تا چه حدی میتونه قابل تصور باشه؟ ، یو پی اس برق چه چیزایی رو برای ما به ارمغان میاره و تا چه حدی کارای مارو راحت تر میکنه ، اصلا زندگی ما بدون برق چطوری ادامه پیدا میکنه ، و اگه برقی وجود نداشته باشه ما چطوری کارهای روزمره مون رو انجام بدیم ، آره ،مطمئن باشین حتی تصور یک روز بدون برق هم غیر ممکنه