10 تا از گران قیمت ترین خانه های جهان

در حالی که بسیاری از افراد در خانه های کوچک و محقر زندگی میکنند عده ای دیگر نیاز به استخدام 600 نفر برای انجام امور کارهای خانه خود دارند .

10 تا از گران قیمت ترین و لاکچریترین خانه های جهان را با دیدن این ویدیو بشناسید .