آبشار نیاگارا - بلندترین آبشار

آبشار نیاگارا مجموعه‌ای از سه آبشار است که یکی از بلندترین آبشارهای دنیا را تشکیل می‌دهند. سرعت جریان آب، وسعت آبشار، طبیعت بکر و موقعیت مناسب جغرافیایی، سبب خاص و محبوب‌شدن نیاگارا در جهان شده است.