راشومون - Rashomon 1950

سینمایی - راشومون - Rashomon 1950 - کارگردان آکیرا کوروساوا - راهزنی به یک تاجر و همسرش حمله می کند و ماجرا از جایی شروع می شود که گزارش شاهدان عینی که در صحنه حضور داشتند ضد و نقیض و متفاوت است. - Gap.im/nama66