تبریک تولد آبان ماهی های عزیز

تبریک تولد آبان ماهی ها
تو آبانو نميشناسي
يه آبانيه مغرورُ
اگه خورشيد هم باشي
نميگيره ازت نورو
تولدتون مباركه وجود با ارزشتون