مارمولک ها چگونه و از کجا وارد خانه های ما می شوند؟ | سم مارمولک کش

مارمولک ها عمدتاً به دنبال تغذیه از حشراتی مانند سوسک، مورچه و مگس ها به خانه ها وارد می شوند و می توانند از مجراها و منافذ بسیار بارکی عبور کنند. وجود مارمولک ها درمناطق مسکونی و خانه هایی که در نواحی گرمسیری زندگی می کنند، یک دغدغه همیشگی است. برای خلاصی از شر مارمولک ها با میهن سم تماس بگیرید. شماره های تماس: 09145562020 و 04432251817
آدرس سایت: www.mihansam.com