پرورش و نگهداری از گیاه بونسای آپارتمانی

آموزش پرورش گل های آپارتمانی
02128423118 - 09130919446,7,8
این دوره شامل حاوی بیش از 40 ویدئوی آموزشی می باشد.
سرفصل ها :
بوستون فرن
پالور پالم
پر سیاوش
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com