جزئیات تمدید مهلت دریافت وام جدید مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان آذر ماه

جزئیات تمدید مهلت دریافت وام جدید