قسمت دوم ویدیو سریالی سئو: بررسی اولیه سایت

:شخصت های داستان
‌متخصص سئو و دیجیتال مارکتینگ: ندا خالقی
‌کارفرما فرضی: آقای فلانی
Alaki.com: ‌سایت فرضی

برای خواندن مقالات بیشتر در زمینه سئو به سایت من مراجعه کنید
https://nedakhaleghi.com/