کجا سفارش مقاله برای تایپ بدهید

در حین تحویل سفارش مقاله برای تایپ، نکته مهمی که مخاطب در نظر می‌گیرد، آن است که متن مقاله براساس دستورالعمل آن مجله تایپ شود.چنانچه فرصتی برای تایپ ندارید، در اولین فرصت سفارش مقاله برای تایپ را به موسسه تایپو بفرستید، تا مرکز ما با رعایت اصل امانتداری، متن تان را تایپ شده تحویل دهد.
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
http://type1.ir/