خشم - Fury 2014

سینمایی - خشم - Fury 2014 - در آوریل سال ۱۹۴۵ و همگام با آخرین حمله‌ی متفقین به آلمان نازی ، واردَدی ( برد پیت ) ( Brad Pitt ) و گروه پنج نفره‌اش باید ماموریتی خطرناک را در خاک دشمن به سرانجام برسانند و… - Gap.im/nama66