تفسیر آیه 54 سوره مائده چیست؟

پاسخ به سوال(تفسیر آیه 54 سوره مائده چیست؟) از زبان دکتر میرباقری در برنامه پرسمان شبکه قران ومعارف سیما برای مشاهده کامل برنامه به آدرس http://qurantv.ir/info/28302 مراجعه فرمایید.
https://sapp.ir/qtvirib