مشاور وزیر بهداشت: تست سریع کرونا رایگان می باشد

مشاور وزیر بهداشت با حضور در شبکه خبر درخصوص تست سریع کرونا توضیحاتی را ارائه کرد.