فیلم منتشر شده از نخستین دفتر گوگل در یک گاراژ

سال ۱۹۹۸، گوگل بیست و یکمین موتور جستجوگر بود که وارد بازار شد و ۲۲ سال پیش، دو جوان به نام های «لری پیج» و «سرگئی برین»، گوگل را در دفتری در یک گاراژ راه اندازی کردند.