کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت اول از حکمت پنجم-14

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت اول از حکمت پنجم-14
با موضوع : بهترین ارث
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا محمودی