دستگاه گلدوزی 37کله سین سیم

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan
به کانال اینستا مابپیوندید:
https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery
سایت گلدوزان ایران:
www.goldozi.com
تلفن تماس جهت هماهنگی:
05138849953
شماره واتساپ 09153140037
05138849952