یک روز بد ???? یک روز خوب???? برای محمد بنا

همیشه یک روز بد به دنبالش یک روز خوب داره. نیازی به توضیح نیست. استاد گرامی پهلوان و قهرمان کشتی موم محمد بنا عزیز و گرامی یکروز می بازه یکروز میبره. ولی یادمون نره اون هم یک انسان هست. و انسان ها روحشون پر از احساسات مختلف و بعضا متضاد هست. ملت ما ملتی حق شناس هستند آنرور که تیم ملی کشتی فرنگی در المپیک با ناکامی مواجه شد ملت ما در کنار پهلوانان مان بودند . امروز هم روز خوبی است و باز مردم ما در کنار آنها هستند.
با تشکر: خان آقا