حقانی09380039391_فروش سقف تاشو_سقف کنترلی تراس کافه رستوران عربی_سایبان سانروفی روفگاردن رستوران

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
مجری و طراح زیبا ترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری در سراسر کشور با سابقه ای درخشان میباشد که تا کنون پروژه های متعددی رابرعهده داشته است و دارای رزومه کاری بسیار قوی میباشد.