محدودیت ‌های کرونایی در سمنان و یزد

محدودیت های تازه کرونایی که از ابتدای آذر آغاز شد در شهرهای مختلف جلوه متفاوتی از خود نشان داده است