هرم دیلتز در nlp

بررسی سطوح هرم دیلتز در nlp، به ما کمک می کند تا متوجه شویم برای حل تعارضات درونی و همچنین دستیابی به اهدافمان، باید بر روی کدام بخش تمرکز بیشتری داشته باشیم.
مهدی عرب زاده مدرس nlp

سایت تخصصی آموزش ان ال پی: https://academicnlp.com