روش های چاپ کتاب چیست؟ راهنمای تالیف کتاب

آنچه در این دوره آموزش خواهید دید:
مزایای نویسنده بودن و داشتن یک کتاب
آشنایی با مراحل نگارش و چاپ کتاب
شیوه نگارش، گردآوری و تالیف محتوا
نحوه نگارش کتاب های: داستان، رمان، آموزشی و علمی
معرفی سایت هایی برای جستجوی کتاب های مرجع، مقالات و اسناد علمی
آشنایی با مراحل ویراستاری، صفحه آرایی و طراحی جلد
بررسی انواع قطع های کتاب و کاربرد آن ها
نکات مد نظر در خصوص اصول طراحی رو جلد و پشت جلد
نکات مهم در خصوص انتخاب ناشر
آشنایی با روند اخذ شابک، فیپا و مجوز نشر کتاب و برگ اعلام وصول از وزارت ارشاد
بررسی روند چاپ و صحافی کتاب
آشنایی با چاپ محدود و چاپ تیراژ کتاب
بیان اصطلاحات رایج در چاپ کتاب
نحوه قیمت گذاری کتاب
آشنایی با شیوه های تبلیغ و فروش کتاب
قابل استفاده برای تمامی افرادی که میخواهند یک کتاب معتبر بنویسند و آن به چاپ برسانند.
کل جلسات این آموزش را از سایت foghamoz.ir دانلود کنید
کل جلسات این آموزش را از سایت foghamoz.ir دانلود کنید