برای تعطیلی هفته بعد محدودیتی اعلام نمی‌کنیم

معاون وزیر بهداشت با حضور در شبکه خبر گفت: برای تعطیلی هفته بعد محدودیتی اعلام نمی‌کنیم، اما برای تعطیلی‌های پس از آن با تصویب طرح جامع تصمیماتی می‌گیریم که تا پایان سال ادامه خواهد داشت.