حمیداوی: از نحوه انتقال گل‌ محمدی به پرسپولیس دل‌ شکسته‌ایم

حمیداوی: از نحوه انتقال گل‌ محمدی به پرسپولیس دل‌ شکسته‌ایم