6 راه برای تقویت گل های آپارتمانی

یکی از راه ها برای تقویت گل های آپارتمانی، استفاده از قهوه و چای است. تفاله چای به دلیل داشتن مواد مغذی باعث رشد بهتر گل ها، شفاف شدن رنگ برگ ها و جلوگیری از سوزاندن ریشه ها می شود. تفاله قهوه دارای منیزیم، نیتروژن و پتاسیم است که به رشد گیاهان گلدانی بسیار کمک می کند.