سبک خاص پرورش قارچ شیتاکه

آموزش تولید وپرورش قارچ خوراکی
02128423118 - 09130919446,7,8
آموزش تولید و پرورش قارچ خوراکی حاوی 33 ساعت فیلم آموزشی می باشد.
سرفصل ها :
اصول کشت قارچ
کشت قارچ مورل
آماده سازی سالن
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com