دکتر روزبه تقوی فوق تخصص جراحی دست

دکتر روزبه تقوی فوق تخصص جراحی دست و شانه می باشد. کلینیک دارای جدیدترین روش ها در تشخیص، درمان و توانبخشی برای درمان صدمات و بیماریهای دست، شانه و اندام فوقانی می باشد.