سوتی ورزشی مجری تلویزیون !

حالا می‌گیم ورزشی نیست و سوتی داده! ولی خودش فکر نکرده یک عدد شاخه گلِ محمدی چجور می‌تونه کاندید مربی برتر آسیا شه؟