ادوارد نورتون درباره «ناطور دشت» اثر سالینجر صحبت می‌کند. از کانال مجلۀ فرهنگِ‌ادبیاتِ‌داستانی

وبلاگ و کانال فرهنگِ‌ادبیاتِ‌داستانی سعی کرده که به داستان به صورت تخصصی نگاه کند، به همین منظور دانش آموختگان ادبیات داستانی کنار هم جمع شده‌اند تا ادبیات داستانی ایران و جهان را به دوست دارانش مطلوب‌تر نشان دهند.
http://dastanikhu.rozblog.com/