ویدیو معرفی آموزش اسمبل کامپیوتر در 90 دقیقه

اگر دوست دارید بتوانید یک کامپیوتر جدید برای خودتان خریداری کنید و نیازی به فرد دیگری نداشته باشید این دوره مخصوص شما است.