مسیحیان اوانجلیست

مسیحیان اوانجلیست ( مسیحیت انجیلی یا اونجلیسم (Evangelicalism) شاخه‌ای از پروتستانتیسم با گستردگی جهانی است که جوهر مژده انجیل، مشتمل بر آموزهٔ رستگاری مبتنی بر لطف از طریق ایمان به تاوان عیسی مسیح می‌پندارد. ) - استاد رائفی پور - 90/6/13 - نیشابور - https://eitaa.com/dosh66 https://Gap.im/dosh66