تمرین nlp برای مقابله با منفی گرایی

تمرینات nlp برای مقابله با منفی نگری، باعث آگاهی ما نسبت به احساسات تولید کننده افکار منفی و نحوه برخورد با آنها می شود.

مهدی عرب زاده مدرس nlp

خواندن مقاله: https://academicnlp.com/how-to-feel-great/