مولتی وایر 32 سیم صنایع سنگ تکتا

برش انواع اسلب های صادراتی با جدیدترین تکنولوژی روز در صنایع سنگ تکتا
آدرس: اصفهان شهرک صنعتی محموداباد خیابان24 سنگبری تکتا
تلفن:03133802272
شماره تماس مدیرعامل کارخانه:09131184735
شماره تماس مدیرعامل معدن:09132152952
وبسایت:www.taktastone.com