آموزش کاشت ناخن با ژل : مرحله پنجم : جدا کردن فرمر - نیل آکادمی

در مرحله پنجم آموزش کاشت ناخن با ژل بعد از آنکه ژل خشک شد و دست را از دستگاه یو وی خارج کردید اگر تا این مرحله فرمر را از ناخن جدا نکرده اید هم اکنون وقت جدا کردن آن فرار رسیده است. پس از جدا کردن فرمر با استفاده از پد آغشته به کلینزر، چسبناکی سطح ناخن را از میان می برید.
"آموزش کاشت ناخن با ژل"
"آموزش رایگان کاشت ناخن"
"نیل آکادمی"
تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲