کارگاه نهج البلاغه در خانه-حکمت بیست و سوم-40

کارگاه نهج البلاغه در خانه

حکمت بیست و سوم


موضوع : عملگرایی

معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز