چاره‌ ای جز اعمال دوباره محدودیت ‌ها را نداریم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: چاره‌ای جز اعمال دوباره محدودیت‌ها را نداریم