استاد غفاری ، محبت حضرت زهرا (سلام الله علیها) با کنار گذاشتن بدی ها است.

برای دوستی حضرت زهرا (سلام الله علیها) هر چی نفس و شیطان وجود دارد، را باید کنار بگذاریم .