محصول ویدیویی اصول ارتباطات - جان اولمن

ما در سرتاسر زندگی خودمان در حال رابطه برقرار کردن با همنوعان خود هستیم تا نیازهای متقابلمان را رفع کنیم.
موفق ترین انسان ها در کسب و کار یا زندگی شخصی کسانی هستند که بتوانند دیگران را جذب کنند تا ایده های خود را عرضه کنند، محصولات یا خدماتشان را بفروشند و در یک کلام اعتماد آفرینی کنند .
جان اولمن در این دوره راهکارهای کاربردی ای را در اختیار می گذارد که در
:
گفتگوهای رسمی
گفتگوهای غیر رسمی
جلسه ها
سخنرانی ها
و ... به کار می رود.

موضوعات این دوره عبارتند از:
• مدیریت شکاف ذهن و هدف
• طراحی محتوای پیام شما
• بهبود مفهوم صوتی
• تنظیم زبان بدن شما
• سیاستمدار باشید
• گوش دادن به گفته ها و نا گفته ها و نوع بیان گفته ها
و .....

با صدای : حامد بیطرفان

لینک خرید:
https://b2n.ir/JUCommun.Foundation

لینک خرید سایر محصولات کسب و کار و موفقیت یا روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com