نحوه فعالیت آموزشگاه‌ های رانندگی در شرایط کرونایی

رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور گفت: آموزشگاه های رانندگی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، اجازه فعالیت ندارند.