Query Syntax و Mehod Syntax

برای نوشتن کوئری های لینک 2 روش وجو دارد
1- Query Syntax که به آن کوئری اکتنشن هم می گویند.ساختار این روش خیلی شبیه به ساختار کوئری نویسی SQL است.
2-Mehod Syntax که به آن متد اکستنشن نیز می گویند
این روش خیلی ساده تر و پرکاربردتر از روش اولی است.
از اکستنش متدهایی که برای IEnumerable - IQueryable وجود دارد استفاده می کند
دقیقا شبیه به استفاده از متدهای یک کلاس است.
این آموزش بخشی از آموزش دوره ستارگان Asp.NetCore سایت باگتو می باشد
برای مشاهده و تهیه کامل دوره به لینک زیر مراجعه کنید.
https://bugeto.net/courses/asp-dot-net-core-stars