چگونگی تولید مثل رتیل | سم قوی برای دفع رتیل ها

رتیل ها در هر بار تخمگذاری می توانند تعداد زیادی تخم تولید کنند. نرخ تولید مثل در این موجودات بالاست و اگر در خانه شما موفق به تخمگذاری شوند فاجعه ای ترسناک پیش روی شماست. این موجودات پشمالو خواب را از چشمان شما می رباید.
www.mihansam.com _
09145562020 _ 04432251817 _ برای خلاصی از شر این موجودات با میهن سم تماس بگیرید.