اندیکاسیون های سونوگرافی لگن

در این ویدیو دکتر معصومه سلامتی به بررسی اندیکاسیون های سونوگرافی لگن پرداخته اند. سونوگرافی لگن معمولا از روی شکم و با مثانه پر انجام می‌شود