نحوه شستن نوزاد بعد از مدفوع

در این ویدئو نحوه شستن نوزاد بعد از مدفوع، برای والدینی که برای بار نخست است که صاحب فرزند شده اند آموزش داده شده است.که راجع به وسایل مورد نیاز برای شستن و تعویض پوشک نوزاد
میتوانید به آدرس https://b2n.ir/taviznozad
در فروشگاه اینترنتی لوازم سیسمونی کارینو کیدز به آدرس https://carinokids.com/ مراجعه کنید.