عزیز مصطفیؐ، امام صادق ؑ - حاج میثم مطیعی | Urdu Subtitle

از مدینه می رسد آوای رسای تو هنوز
دل شیعه می تپد آری به هوای تو هنوز
(فدای نام تو، این جان عاشق - عزیز مصطفی، امام صادق ع)
بانوای حاج دکتر میثم مطیعی
مداحی جدید ویژه شهادت رئیس مکتب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام بازیرنویس ترجمه اردو و متن فارسی 1397

Azez Mostafa Imam Sadegh- Shahadat Hazrat Sadigh - Voice: Haj Meysam Motiee
with Urdu, Farsi (Persian) Subtitle translation 2018