دستگاه گلدوزی ۱۲ کله

دستگاه های گلدوزی 12 کله پالس کو
ماشین های گلدوزی صنعتی با طراحی و ساخت برترمی تواند این دستگاه گلدوزی با دوام و محکمی ارایه دهد
مناسب برای دوخت شلوار کتان و لباس بچگانه و چرم و فرش و لحاف و....