راهنمای گردشگری ایتالیا - ونیز بخش اول (توریستی)

جاذبه های گردشگری ونیز

ونیز در میان یک مرداب بر روی الوارها و میلیون ها تنه درخت که به عمق گل و لای فرو رفته اند واقع شده است....

جاذبه های گردشگری ونیز

گردشگری , توریستی , مسافرت , سفر , تفریح و سفر