چرا نباید به آمریکا مهاجرت کرد؟

دلایل پیش پا افتاده ای که باعث میشوند از مهاجرت کردن به کشور آمریکا چشم پوشی کنیم !

البته لازم به ذکر است که طبق قوانین در حال حاضر حتی اگر قصد مهاجرت به آمریکا را داشته باشیم با پاسپورت ایرانی عملا نمیتوانیم این کار را انجام دهیم !
در هر صورت به 4 علتی که برای قانع کردن نرفتن به آمریکا کافی است میپردازیم.

اولین گزینه بیمه درمانی ناکارامد کشور امریکاست که در ویدیو در باره آن و 3 علت دیگر توضیح داده ایم.