چقدر ارزش داری؟

َارزش ها هیچ وقت از بین نمی رن ‌پس ارزشتون رو بالا ببرید چون همه به دنبال داشتن چیز های با ارزش هستن . ‌